Se naturnørdens vidunderlige eventyrhave

Kurt er typen, som kan leve længe på et besøg af en sjælden sommerfugl. Find også 10 tips til din egen naturlige have.

Menneskeskabt natureng

At skabe en naturlig biodiversitet fuldt på højde med naturens egen – og mere til – er lykkedes til fulde i Kurt Borellas have. Her mødes både planter og dyr i et rigt og frugtbart samliv, der viser, at ægte natur kan skabes – især hvis man er varsom og tålmodig.

Stier af gamle fliser med mosbegroede fuger leder en rundt i haven. Træernes kroner vokser sammen som en port ind til den magiske have. Klokkeblomster, græsser, kløver og vilde blomster læner sig dovent ud over stierne i haven, som næsten virker fortryllet.

© Pernille Kaalund

Akelejefrøstjernen, Thalictrum aquilegiifolium, ligner et lille festfyrværkeri med sine lysviolette blomster, der tiltrækker insekter og sommerfugle. Den er god til at så sig selv rundtomkring i haven.

© Pernille Kaalund

Haven er som et eventyr

Det øjeblik man træder ind i Kurt Borella og Anita Jensens gamle have i Børstingerød i Nordsjælland, er det som at befinde sig midt i et eventyr.

Gamle fliser med mosbegroede fuger ligger mellem stauder og et væld af forskellige blomster fra marker, enge og grøftekanter. I luften danser fine, spraglede sommerfugle, inden de lander for at suge nektar fra blomsterne.

Morgenduggen hænger som tunge perler på de vilde planter, der læner sig dovent ud over stierne, og solens stråler filtreres gennem træerne og skaber et magisk skær over haven, hvor katten nysgerrigt følger livets gang.

En planteske glemt i en krukke med kløver og bjergmynte og en stol under krogede frugttræer viser aktivitet og liv blandt de vilde bede, lysninger, et sumpet vandhul, vandrende skygge og rigdommen af planter, der er drysset rundt med let hånd. Hele tiden er der en liflig summen af insekter og den skønneste fuglesang mellem trækronerne, der lukker sig som en port ind til haven.

Kurt Borella på sin yndlingsplads under et af de gamle frugttræer. Engen her er skabt som en kalkrig løveng inspireret af forhold på Gotland, hvor Kurt og hans kone, Anita Jensen, har rejst meget. Gamle træstubbe får lov til at ligge i haven til glæde for insekter og dyr.

© Pernille Kaalund

Den toårige slangehoved er en magnet for bier og en fantastisk nektarplante. På varme dage kan den være helt dækket af honning- og humlebier. Echium vulgare vokser vildt over det meste af Europa, og i Danmark kan den til tider findes i større mængder på tørre, stenede lokaliteter.

© Pernille Kaalund

Hjertet banker for naturen

Kurt er pensioneret skovfoged og samtidig en naturnørd ud over det sædvanlige, og hans kone, Anita, har i 40 år puslet om planter.

Men det er især gennem de sidste 15-20 år, at deres have har opnået en grad af natur, der er så komprimeret og funktionel, at den faktisk overgår den naturlige natur i artsrigdom og tiltrækningskraft for fugle, insekter og dyr, for Kurts hjerte banker for naturen og alle dens skabninger.

Et kig under kronerne på de smukke, gamle æbletræer, som er det eneste, der er tilbage fra havens originale nyttehave, som Kurt og Anita overtog for 40 år siden. Nu er haven indrettet til glæde for dyr, insekter og vilde planter, som er Kurts store passion.

© Pernille Kaalund

Overalt i haven er der et leben af sommerfugle og insekter. Planten her er en lægebaldrian, Valeriana officinalis, som især bier er meget glade for.

© Pernille Kaalund

Natur i biodiversitetens navn

Da parret overtog haven, var den indrettet som en selvforsynende nyttehave til et lille landhus. Omkranset af frugttræer og et levende hegn og med masser af køkkenhave.

Som årene gik, transformeredes haven fra praktisk nyttehave til familiehave med bede, stier, græsplæne og pladser, men stadig med god plads til nytteafgrøder. Da Kurt i 1980 fjernede et lille hus, der lå på den nuværende blomstereng, opstod idéen om at efterligne naturens forskellige naturtyper og biotoper og omdanne haven til natur i biodiversitetens navn.

Hver sommer efter afblomstring bliver engen slået med le, og alt fjernes for at give lys til jordbunden. Derefter spreder Kurt blomsterfrø på engen igen med mangfoldighed for øje, og sådan har det været i 30 år.

Den store birk har sået sig selv i tidernes morgen, og den har fået lov til at blive stående. Andre træer beskæres eller opstammes, hvis de tager for meget lys i haven. Det er til katten Bastians store begejstring, for herfra kan den holde øje med sit territorium.

© Pernille Kaalund

Træerne har også et forskelligt liv

En stor birk, der har sået sig selv i tidernes morgen, har fået lov til at blive stående. Andre træer beskæres eller kappes, hvis de tager for meget lys.

Der findes mange meninger om beskæring af træer. Kurt mener, at man selv må bestemme træernes størrelse. Han er vild med variationen og beskærer gerne, så træerne opnår en størrelse passende til havens areal, for besværet er det hele værd i forhold til den store artsrigdom, som det skaber, mener Kurt, der er typen, som kan leve længe på et besøg af en sjælden sommerfugl.

Til glæde for insekter og dyr får gamle træstubbe lov til at ligge i haven, og selvsåede vilde planter bliver hilst velkommen af de mange sjældne sommerfugle, fugle og insekter, der kommer forbi.

Her er talrige arter af vilde bier, moshumlebier, næsehornsbiller, valsehjorte, sommerfuglene aurora, det hvide C, blåhale, det hvide W, skovblåfugl, rødplettet blåfugl, citronsommerfugl, nældesommerfugl og mange flere.

Stier af græs snor sig igennem den vilde have, hvor mindre opstammede træer danner overstandere i bedene. Store krukker som denne med edderkoppeurt, Anthericum liliago, knopurt, Centaurea jacea, og kostnellike, Dianthus armeria, er placeret imellem de vilde planter. På den måde rummer haven en masse naturtyper med forskellige forhold, som giver en enorm artsrigdom.

© Pernille Kaalund

Den smukke orkidé skovgøgeurt er nytilkommet og er en gave fra en planteven.

© Pernille Kaalund

Havearbejde gjort med kærlighed

Et par stole henslængt mellem bedene, en halvfyldt trillebør og en håndskubber til plænen vidner om, at havearbejdet bliver gjort med kærlighed og nærvær og med tanke på naturen.

I en lysning summer insekter omkring en lille mur bygget af ølandssten, der er levested for en masse små dyr, og som skaber sit eget lille mikroklima. Her vokser smukke blomster, der kan lide en tør, mager og kalkrig jord, som skovkløver, dueskabiose, edderkoppeurt, soløje, liden klokke og engskær.

En nældens takvinge-sommerfugl er vild med at suge nektar på dueskabiose, som er en nektarrig blomst, som en lang række insekter er vilde med. Ved siden af vokser engsyre, en art af planteslægten Rumex, der bl.a. tiltrækker sommerfugle af ildfuglefamilien.

© Pernille Kaalund

Smalbladet klokke, Campanula persicifolia, blodrød storkenæb, Geranium sanguineum, og rosenskovmærke, Phuopsis stylosa, tiltrækker masser af svirrefluer, humlebier og dagsommerfugle.

© Pernille Kaalund

Sit helt eget naturparadis

Når Kurt og Anita rejser, er det oftest efter naturoplevelser. Især fylder kærligheden til Øland og Gotland, og den har Kurt bragt hjem i haven, hvor han har skabt et område med løveng inspireret af Gotland. Således har haven udviklet sig til at blive så komprimeret et stykke natur, at Kurt kan opleve mere her på dens 1600 m² end i hele den nærliggende, fredede Børsterød Mose på 60 ha.

– Det vigtigste må være, at man kan opleve naturen uden at skulle sætte sig ud i bilen og køre af sted i flere timer, fortæller den tidligere skovfoged, der har skabt sit helt eget naturparadis, så han ikke behøver at rejse langt omkring for at opleve naturens mirakler.

Den vilde rose Rosa multiflora er en busket rose, der har en mild rosenduft, som også er en favorit blandt bierne.

© Pernille Kaalund

Her ses en skøn forsamling af skovkløver, Trifolium alpestre, sandvikke, Vicia villosa, og vårfladbælg, Lathyrus vernus.

© Pernille Kaalund

Tips til naturstruktur i haven

  1. Lad gamle træstubbe stå eller ligge i haven til insekthoteller.
  2. Indret kompostbunker i hjørner, hvor der er plads. Dæk med buske.
  3. Vurdér selvsåede planter – måske skal de have lov at blive?
  4. Plant nektarrige, hjemmehørende arter.
  5. Skab stor variation i haven, både i arter og i miljøer, med lys og skygge og jord, der er henholdsvis næringsrig og mager.
  6. Hav vand i haven.
  7. Sørg for frodighed.
  8. Undgå gift.
  9. Beskær og styr lyset, så du får den rette blanding af lys og skygge.
  10. Skab lysåbne områder med eng og vilde planter.

Foldfrø, Laserpitium latifolium, er navnet på den smukke, hvide skærmplante, som er en sjælden art i Danmark. I Kurts have vokser den flerårige skønhed i massevis på engen.

© Pernille Kaalund

I drivhuset er der tomater til husholdningen. De dyrkes direkte i lave bede, så der er fri adgang til masser af vand og næring.

© Pernille Kaalund

Engen og flere af bedene slås ned med en le en til to gange i løbet af sommeren og sensommeren for at bibeholde havens ønskværdige arter og for at skabe lys til bunden.

© Pernille Kaalund

Det gamle hus, som putter sig mellem havens beplantning, er et istandsat landhus fra 1934 med en tilbygning fra 1996.

© Pernille Kaalund

Mellem vilde bede og rækker af kartofler, kål, asparges og hindbær ligger det gamle drivhus.

© Pernille Kaalund

Morgenlyset filtreres igennem de gamle kroner på frugttræerne, hvor det skaber en magisk stemning. Et levende hegn af mirabel omkranser haven og bidrager til natur- og dyreliv i haven.

© Pernille Kaalund

Variation er kodeordet til den enorme artsrigdom i haven. Høje træer giver vandrende skygge og gør den egnet til at skabe mange forskellige levesteder og miljøer. Her varierer lys og skygge, næringsforhold, læ, sol, varme og fugtighed, og det skaber den kæmpe diversitet. Ind imellem de mange planter er der dejlige opholdspladser.

© Pernille Kaalund

En Ølandsstenmur med stjerneskærm og bidende ranunkel bidrager til mikroklimaet i Kurts have.

© Pernille Kaalund