Clematis Montana er en smuk begynder-klematis

En Clematis Montana kan blive op til 10 meter høj og er oplagt ved hegn eller som klatreplante op ad træer. Bliv klogere på den dejlige klematis-sort her.

Tæt og kraftigtvoksende skønhed
© iStock

Clematis Montana er den oplagte sort at begynde med, hvis man savner tætte, blomstrende klatreplanter i haven.
Den har en meget kraftig vækst, kan blive op til 10 meter høj, hvis den har noget at gribe godt fat i, og den er nærmest selvskreven til større hegn, pergolaer – selv træer.

Skovplante med rødder i skygge og blomster i sol

Klematis er en skovplante, som trives bedst i jordbund med samme kvaliteter som i skovbunden. At jorden kan holde på fugten, er for eksempel essentielt.
Uanset sorten og blomstringstidspunktet har klematis det bedst med øst- eller vestvendte placeringer, hvor der hverken er for meget sollys eller skygge, altså igen – skovforhold.

Plantes i foråret eller efteråret

Klematis plantes bedst i foråret eller efteråret. Hvis det er et træ eller en busk, der skal bære planten, plantes den mindst 50 cm nord for træet eller busken.

Hvis klematis plantes tørre steder, som ved en husmur med tagudhæng, kan der med fordel sættes et vandingsrør i form af et plastrør i plantehullet, når man planter. Røret skal gå fra 1–2 cm over jordoverfladen og til bunden af plantehullet. Klematis plantes mindst 40 cm fra muren.

Læs meget mere om pasning og pleje af klematis på idényts planteleksikon