Fra dårligt til godt indeklima: Sådan får du et sundere hjem

Dårligt indeklima gør hvert år tusinder af danskere syge, vurderer danske forskere. Og det er ikke forurening fra biler og lignende, men madlavning, stearinlys, fugt og vores egen udåndingsluft, der er de største syndere, viser forskning.

Et hjem med dårligt indeklima gør dig syg

Radon, PCB, skimmelsvamp, parfume, kemi fra rengøringsmidler, afdampning fra byggematerialer og møbler samt småpartikler fra forbrændingsprocesser som fx madlavning og stearinlys.

Vores hjem er fyldt med sygdomsfremkaldende partikler, og eftersom de fleste danskere opholder sig mellem 12 og 16 timer i hjemmet, påvirker det vores helbred. Faktisk vurderer forskerne, at der årligt mistes 22.000 sunde leveår i Danmark som følge af dårligt indeklima.

Men hvor skal man sætte ind, hvis man gerne vil gøre sin bolig sundere?

Det har CISBO, Center for Indeklima og Sundhed i Boliger, som er et samarbejde mellem landets førende forskere på området, undersøgt.

Konklusionen er helt entydigt, at det, vi skal bekymre os om, er småpartikler fra forbrændingsprocesser, især sod fra stearinlys, madlavning og forurening fra trafik udenfor. Småpartiklerne står for 2/3 af de tabte sunde leveår. Samtidig ved man, at kun omkring 25 procent af forureningen kommer udefra: det er altså beboerne selv, der står for langt den største del af forureningen.

– Man kan begynde med at slukke sine stearinlys, fastslår Steffen Loft, der er professor på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.

En undersøgelse af indeklimaet i en række københavnske ikkeryger-hjem viser, at i hjem, der tænder stearinlys, står sod fra lysene for over halvdelen af den samlede småpartikelforurening.

– Det viste sig også, at mere end 50 procent af københavnerne i undersøgelsen tændte stearinlys mere end 4 gange om ugen. Den næststørste forureningskilde er madlavning. Især stegning og brødristning skaber mange småpartikler, som beboerne indånder, siger Steffen Loft.

Soveværelse med luftrensende plante og godt indeklima
© Getty

Godt indeklima kan forebygge dødsfald

Forskerne ved ikke præcis, hvor mange der dør af småpartikelforurening i hjemmet, men at problemet er alvorligt, er forskerne ikke i tvivl om.

– Vi har ikke et overblik over, hvor mange der dør af de småpartikler, vi selv laver i hjemmet. Men vi ved, at der hvert år dør 3000 danskere af småpartikler fra trafik. Og jeg var meget overrasket over, hvor mange hjerte-kar-sygdomme, småpartiklerne i hjemmet er skyld i, siger professor Lars Gunnarsen fra Statens Byggeforskningsinstitut på Aalborg Universitet.

Forskerne mener, at selv om man ikke direkte kan overføre tallene fra trafikforurening til antallet af døde som følge af dårligt indeklima, så er der ingen tvivl om, at de mange danskere, der får hjerte-kar-sygdomme, allergier og sygdomme i luftvejene, på grund af dårligt indeklima, også resulterer i mange dødsfald. Dødsfald, som i mange tilfælde kan undgås, blot ved at ændre nogle vaner. Som for eksempel at undgå stearinlys, købe en luftrenser og - vigtigst af alt - at lufte ud flere gange om dagen.

– Man kunne have en hypotese om, at indendørs partikler nok ikke er så farlige som udendørs på grund af forskelle i partiklernes kemiske sammensætning. Men den hypotese ser ikke ud til at holde, konkluderer Steffen Loft.

Vi vil herunder give dig 10 råd, der forbedrer dit indeklima her og nu, og herefter gennemgå de forskellige typer partikler, der truer indeklimaet og gøre dig klogere på, hvordan du minimerer deres påvirkning.

10 gode råd, der effektivt forbedrer dit indeklima

 1. Luft ud flere gange dagligt, med gennemtræk og i minimum 5 minutter ad gangen
 2. Husk især at lufte ud efter bad
 3. Undgå at tørre vasketøj indenfor
 4. Indret med luftrensende planter
 5. Sov med åbne døre i hele boligen
 6. Tænd emhætten, når der laves mad, og lad den køre et stykke tid efter endt madlavning
 7. Drop de levende lys
 8. Hold en stabil temperatur i alle rum på cirka 20 grader
 9. Gør rent mindst en gang om ugen og hovedrengøring to gange om året
 10. Køb en luftrenser
Dyson Pure Hot+Cool luftrenser
© Dyson

Luftrenser med temperaturstyring

Dyson har skabt en luftrenser, der også kan hjælpe med at holde temperaturen stabil. Luftrenseren Pure Hot+Cool renser op til 290 liter luft per sekund og cirkulerer luften ensartet i rummet.

Den kan fjernstyres og displayet lader dig følge omfanget af partikler og gasser i realtid.

Luftrenseren har også en natte-funktion, der overvåger og renser luften næsten lydløst, mens lyset i displayet er dæmpet.

Dyson Pure Hot+Cool koster 3.390 kr.

Fugt og skimmelsvamp

10 procent af forureningen i hjemmet skyldes problemer med fugt.

– Fugt er et lige så stort problem som partikler. Det forårsager dog ikke så mange dødsfald, men et stort antal sygedage på grund af allergier, forklarer professor Lars Gunnarsen fra Statens Byggeforskningsinstitut på Aalborg Universitet.

Det vurderes, at en ud af otte danske boliger har skimmelsvamp som følge af fugt. Det gælder især ældre huse, hvor der ofte er kuldebroer eller kolde hjørner, hvor der kan opstå fugt.

– Det er svært at give et tal for, hvor høj luftfugtighed, man skal have i hjemmet for at undgå skimmelsvamp. For det kan variere meget forskellige steder i boligen, siger Lars Gunnarsen, der dog som tommelfingerregel angiver, at man skal ligge under 60 procent om sommeren og under 40 procent om vinteren.

Heldigvis er skimmelsvamp let at opdage. Enten fordi, man ser det synligt i eksempelvis et hjørne. Men selv om det sidder et skjult sted, vil man som regel have lugtgener.

– Hvis man er i tvivl, kan man jo invitere venner forbi til kaffe. Så snart de kommer indenfor, vil de hurtigt kunne vurdere, om det er den trygge lugt af hjem eller den skræmmende lugt af råd og fordærv, der er tale om, siger Lars Gunnarsen.

Her får du 6 gode råd til at undgå dug og kodens på vinduerne.

4 trin til at komme af med skimmelsvamp:

 • Årsagsafklare: Hvorfor er der skimmelsvamp? Det kan for eksempel være en sofa, der står op af en kold ydermur. Eller det kan være fordi, man ikke tørrer af og lufter ud på badeværelset.
 • Udbedre: Sørge for at skimmelsvampen forsvinder ved hjælp af udluftning og eventuel udtørring.
 • Forebygge: Sikre at problemet ikke kommer igen – det vil sige fjerne sofaen fra væggen/tørre vægge og gulv af og lufte ud efter bad.
 • Kvalitetskontrol: Holde øje med, at problemet ikke opstår igen.
 • Hvis du vil gøre mere: Kontakt en ekspert for at få foretaget en måling. Er skimmelsvampen udbredt, kan det være nødvendigt med et større vedligehold.

Radon

8 procent af forureningen i hjemmet skyldes radon.

Radon er en radioaktiv ædelgas, der er kræftfremkaldende, når man indånder den. Hvert år dør omkring 300 danskere af lungekræft, der er opstået som følge af radon. Det svarer til hvert tiende dødsfald af lungekræft. Især rygere er voldsomt udsatte, og det vurderes, at 2 procent af alle rygere, der udsættes for radon, udvikler lungekræft. Det tilsvarende tal for ikkerygere er 1 promille.

Radon kommer ind i husene, fordi moderne huse som regel har et undertryk, der så at sige suger ædelgassen ind fra undergrunden. Det er ikke gassen selv, der er farlig. Men når den kommer i kontakt med ozon i luften, henfalder den til tungmetaller, som sætter sig i lungerne og udsender alphastråler, som kan forårsage celleforandringer.

– 27 procent af de danske husstande har forhøjet radon. Det er især på Sydfyn, Bornholm og Syd- og Østsjælland, at risikoen er tilstede, forklarer Lars Gunnarsen.

Hvad kan jeg gøre her og nu:

Luft ud flere gange om dagen. Det vil fortynde koncentrationen af radon og dermed nedsætte påvirkningen.

Hvis du vil gøre mere:
Det er ukompliceret og ikke særlig dyrt at foretage en måling af radonniveauet i dit hjem. VidenscenterBolius har en fin guide, hvis du ønsker at få din bolig undersøgt for radon.

PCB

1-2 procent af alle danske boliger har problemer med PCB, polyklorerede bifenyler, der tidligere blev brugt i byggematerialer og fugemasse. I 1970’erne fandt man ud af, at PCB afdamper fra materialerne og kan påvirke nervesystemet, skabe hormonforstyrrelser og forårsage diabetes og kræft. Stofferne er i dag forbudte, men findes fortsat i en del huse.

– Her taler vi altså om en helt anden dimension af oprydning. Det er ekstremt dyrt og kan spise hele ens friværdi. Jeg ville aldrig selv turde købe et hus, uden at jeg var sikker på, at der var foretaget en måling for PCB, siger Lars Gunnarsen.

Hvad kan jeg gøre nu:

Hvis du ikke ved, om der er PCB i huset, kan du for en sikkerheds skyld lufte ud flere gange om dagen. Det vil fortynde en eventuel koncentration af PCB og dermed nedsætte påvirkningen.

Hvis du vil gøre mere:
Hyr en ekspert, der kan foretage en PCB-måling. Det koster ca. 6000 kr. og tager 8-24 timer at foretage. Hvis der er et PCB indhold over 300 nanogram, er det ulovligt at bo i huset, hvis der er over 3000 nanogram vil beboerne typisk blive evakueret i løbet af få dage. Det kan koste op mod en million kr. at udbedre et PCB-problem.

Husk at lufte ud for et bedre indeklima
© Getty

CO2

6 procent af forureningen i hjemmet skyldes CO2.

Hver gang et menneske ånder ind og ud omdannes ilt til CO2, og forskerne blev overraskede, da de målte på, hvor stor en koncentration af CO2, der ophobes i et soveværelse, hvor to voksne sover. Konsekvensen kan være hovedpine, manglende koncentration og følelsen af ikke at være udhvilet.

Hvad kan jeg gøre:

Lad døren til soveværelset stå åben, så man benytter hele husets luftvolumen til at fortynde den CO2, der oparbejdes i løbet af natten. Husk også at åbne dørene til børneværelserne.

Hvis du vil gøre mere:
Et effektivt ventilationssystem i soveværelserne vil afhjælpe problemet.

Her finder du en liste med 5 luftrensende planter, du bør have i dit soveværelse.

Formaldehyd

1 procent af forureningen i hjemmet skyldes opløsningsmidler som fx formaldehyd.

Limede træplader som spånplader, krydsfiner og MDF, kan afdampe formaldehyd, som kan være kræftfremkaldende. Disse materialer finder man især i køkkenskabe og møbler – for eksempel sofaer, lænestole og senge.

Forskerne anbefaler, at man spørger producenten eller forhandleren, hvilke materialer, der er anvendt.

Hvad kan jeg gøre:

Luft ud hver dag, da det fortynder en eventuel koncentration af formaldehyd.
Vælg så vidt muligt produkter, der er mærkede. Bedst er et Indeklima Mærke, men også Svanemærkede produkter har en lavere afdampning af formaldehyd.

Hvis du vil gøre mere:
Hvis du har mange møbler, køkkenelementer eller har bygget meget til i huset med limede træplader, kan du tilkalde en ekspert, der kan foretage en måling. Hvis der er tale om ældre ting, vil de som regel være afdampet så meget, at problemets omfang er relativt ubetydeligt. Hvis tingene er nye, kan det være nødvendigt at skifte dem ud med mindre afdampende produkter.

Småpartikler

66 procent af forureningen i hjemmet kommer fra småpartikler forbrændingsprocesser som fx stegning, brødristning, stearinlys, olielamper eller brændeovne. Det langt mest effektive for at få et sundt hjem er derfor at nedbringe antallet af disse småpartikler.

Hvad kan jeg gøre her og nu:

Det mest effektive er at lufte ud tre gange ti minutter hver eneste dag. Husk, at der skal være gennemtræk: Luftudskiftningen er tre gange så høj ved gennemtræk i forhold til blot at åbne et enkelt vindue. Køb desuden et godt emfang, helst med afkast til det fri. Emfang med kulfiltre fjerner ikke CO2 og vanddamp, men kan dog, med regelmæssig vedligeholdelse og udskiftning af filtre, være effektive mod småpartikler.

Hvis du vil gøre mere:
Man kan også installere et luftrenseanlæg eller et balanceret mekanisk ventilationsanlæg. Det sidste er dog mest effektivt mod partikler, der kommer udefra, og udskifter blot luften i hjemmet 1-2 gange pr. time. Til sammenligning udskifter et luftrenseanlæg typisk luften 4-5 gange pr. time.