Hvem skal vinde Dansk Landskabspris?

Rekordmange danske projekter er i år blevet nomineret, og nu skal Dansk Landskabspris uddeles til én af de fem udvalgte finalister. 25. januar uddeler Kulturminister Bertel Haarder prisen i Folketingets Fællessal.

Når Park og Naturfor­valterne, Danske Arkitektvirksomheder og Danske Landskabsarkitekter på mandag uddeler Dansk Landskabspris, så sker det for 7. år i træk. Arrangementet afholdes i Folketingets Fællessal, hvor Kulturminister Bertel Haarder i år overrækker prisen til vinderen.

I løbet af 2015 har en lang række landskabsarkitekter, offentlige myndigheder og privatpersoner indstillet forskellige landskabsarkitektur-projekter til prisen, og man har derfor helt ekstraordinært valgt at indstille hele fem projekter.

”Kendetegnende for de nominerede projekter er, at de ud over at være eksempler på god landskabsarkitektur, også illustrerer, hvordan landskabsarkitekter bidrager til at udvikle bæredygtige løsninger, der imødekommer aktuelle samfundsudfordringer," fortæller Lillan S. Thomsen, sekretariatsleder for Danske Landskabsarkitekter.

De fem finalister er:

Marielyst Torv og Strandstrøg

"Genfortællingen af Marielyst Torv udfordrer opfattelsen af badebyen ved at iscenesætte handels-, fritids- og turistlivet samtidig med, at der skabes et hverdagsliv for lokale borgere."

Landskabsarkitekt: GHB Landskabsarkitekter A/S. Arkitekt: ETN Arkitekter. Ingeniør: Grontmij, nu Sweco / Bygherre: Guldborgsund Kommune.

Elmelund Skov

Området er en af de største nyanlagte skovområder i Danmark, hvor der er tænkt i grundvandsikring, friluftsliv og biodiversitet.

Plan og anlæg er udført af forstkandidat Anni Borup og skov- og landskabsingeniør Anders Hersø, Naturstyrelsen og forstkandidaterne Rasmus Dalhoff Skaar og Birgit Bjerre Laursen, Odense Kommune. Samarbejdspartnere: VandcenterSyd A/S, professor Anders Busse Nielsen (KU-IGN), landskabsarkitektstuderende Nané Køllgaard Pedersen / Bygherre: Odense Kommune og Naturstyrelsen Fyn.

Sønæs rensedam og vandpark

Rensedammen er anlagt som et tværfagligt samarbejde hvor rekreation, klimasikring og miljøhensyn går hånd i hånd.

Landskabsarkitekt: Møller & Grønborg. Ingeniør: Orbicon. Hovedentreprenør: Svend E. Madsen. Underentreprenører: Jord og kloak: Ivan Jakobsen. Stål: Kjærsgaard. Gartner: BF Anlæg. / Bygherre: Viborg Kommune og Energi Viborg.

Novo Nordisk naturpark

Parken hos Novo Nordisk er anlagt med snoede stier og kuperet terræn. Den er offentligt tilgængelig og en dynamisk kontrast til virksomhedens omkringliggende bygninger.

Landskabsarkitekt: SLA. Arkitekt: Henning Larsen Architects. Klimatilpasningsingeniør: Orbicon. Ingeniør: Alectia. Gartner: Skælskør Anlægsgartnere. Biotop-konsulent: Urban Green / Bygherre: Novo Nordisk A/S.

Nørreport Station

Ved at analysere ganglinier har man formået at gøre cykelparkeringen på Nørreport til en del af byens æstetik. Stationen er blevet knyttet til Købmagergade og er på den måde blevet til et funktionelt trafikrum.

Arkitekter: COBE og Gottlieb Paludan Architects. Samarbejdspartnere: Grontmij, Bartenbach LichtLabor / Bygherre: Københavns Kommune.