© Arkitema Architects

Endelig! 700 nye studieboliger i tårn på Nørrebro

Tusindevis af studerende står uden bolig i København, men nu har borgerrepræsentationen sagt ja til et 29-etager højt kollegietårn på Nørrebro. Uptown Nørrebro er på vej.

28.000 unge vil strømme til København

Der er stor mangel på studieboliger i København, hvor befolkningstilvæksten i forvejen er massiv. I perioden 1995-2012 blev der ikke bygget nye, almene ungdomsboliger i hovedstaden.
Viljen til at bygge nyt og byudvikle er der nu, men samtidig skal der tages hensyn til lokalmiljøerne, som ikke kan undgå at blive påvirkede af tilstrømningen af helt unge mennesker.
Frem mod år 2025 forventes 28.000 flere unge at komme til byen, og allerede nu står tusindevis uden egnet bolig.

Nu sker der imidlertid noget på ydre Nørrebro. Københavns Borgerrepræsentation har netop føjet Danica og Arkitema Architects i ønsket om at opføre et 100 meter højt studieboligtårn med tilhørende huse på Borgmestervangen.
Der vil i følge beregningerne blive plads til ca. 700 studerende.
På toppen af Uptown Nørrebro vil der blive en udsigtsplads, hvor offentligheden får adgang, så alle kan se ud over byen fra 30. etage.

Uptown Nørrebro vil efter planen stå færdigt om tre år.