5 fine naturoplevelser på Ærø

På Ærø i Det Sydfynske Øhav kan du få mange skønne oplevelser.

Voderup Klint
© Daniel Villadsen/VisitÆrø

Voderup Klint

Landskabet ved Voderup Klint er helt fascinerende. Store blokke af landet er gledet ned langs skrænten, så man kan se alle jordlagene i klinten.

Lerlagene er fyldt med muslinge- og snegleskaller, der vidner om tidens gang i naturen.

Fra klinten og stranden er der en spektakulær udsigt fra et af Danmarks sydligste punkter.

Læs mere om området her.

Næbbet
© Mikkel Jézéquel/VisitÆrø

Næbbet

Området omkring Næbbet er et stor samlingspunkt for fugle, og landskabet er præget af helt unik plantevækst.

Besøger du derfor området, er det ikke utænkeligt, at du finder planter som strandkål, strandsennep eller ræddiker.

Er du tilmed udstyret med en fiskestang, er Næbbet også et oplagt sted at søge hen. Vanddybden og stærk strøm i området sætter de helt rigtige rammer for en god fangst.

Læs mere om Næbbet her.

Gråsten Nor
© Ærø Turistbureau

Gråsten Nor

Indtil 1856 var Gråsten Nor det fladvandede farvand, der adskilte Vest-Ærø og Lille-Ærø. Siden blev der bygget en dæmning, og området er nu et fint engområde.

Der er gode muligheder for at opleve engen ved at følge Sporet ved Gråsten Nor, som er otte kilometer lang i alt, men også sagtens kan afkortes.

Er du på Ærø i maj-måned, er der i Gråsten Nor mulighed for at opleve op mod 60.000 vilde orkideer blomstre.

Læs mere her.

Eriks Hale
© Bjørg Kiær

Eriks Hale

Landtangen Eriks Hale i Marstal består af lave klitter og et pragtfuldt strandområde. Stranden er opdelt i to, hvor der på sydsiden er en lavvandet bugt, mens der på den anden side, ud mod Østersøen, er mere livligt vandt.

Plantelivet på Eriks Hale er også ekstremt rigt og forekommer uberørt med store bevoksninger.

Man kan også være heldig at finde et stort udvalg af vilde urter i dette område.

Læs mere om Eriks Hale her.

Vitsø
© Conny Kock

Vitsø

I den nordlige del af øen finder man Vitsø, som er et stort naturområde, der rummer strandenge, vandhuller og fugleliv.

Mange trækfugle besøger Vitsøs små fugleøer som deres sidste stop i Danmark, inden de flyver sydpå.

Vil du opleve Vitsø, er der mulighed for at gøre det langs Øhavsstien, som leder igennem området.

Læs om Vitsø og Øhavsstien her.

LÆS OGSÅ