© Ferm Living

Historisk sag sætter dagsordenen: Ferm Living får millionerstatning

Ifølge Forbundet for Arkitekter og Designere er sagen blot én ud af mange eksempler på, hvordan discountkæder underminerer dansk designs anseelse på verdensplan, men hvordan påvirker disse sager egentlig designeren, og hvad kan du som forbruger gøre? Kom med helt tæt på sagen her og bliv klædt på til at tage et oplyst valg.

En vigtig sejr

De fleste har hørt om Bitz-sagen i 2021, hvor F&H blev dømt for sammen med sundhedseksperten Christian Bitz at have kopieret keramiker Kasper Würtz’ stel, og mange husker nok også, da Anne Black vandt kopisagen mod Netto.

Nu træder Ferm Living frem med en historisk høj erstatning på 2,8 mio. kr., da de for nylig fik medhold i en ankesag mod Coop og underleverandøren Wolly om kopiering af virksomhedens Plant Box.

Specielt i et land som Danmark, der profilerer sig på design af høj kvalitet, bør vi ikke acceptere en så åbenlys og systematisk kopiering — Peter Vedel, direktør i Ferm Living

Millionerstatning og et bord fyldt med nye sager

Selv om Ferm Living hvert år bruger et millionbeløb på at beskytte designrettigheder med den såkaldte IP-beskyttelse på verdensplan, har de alene i 2021 opdaget over 27.000 brud på ophavsretten. Det er oftest de store retailkæder, der er de store syndere. Efter sejren i Østre Landsret i april kunne Ferm Living da også gå direkte hjem på kontoret og sende et erstatningskrav og påbud om at fjerne en tilsvarende kopi af Plant Box til hele 15 andre butikskæder.

”Sejren over Coop var naturligvis en vigtig sejr. Men der lander hele tiden en ny sag på mit bord, det er skruen uden ende. Det skal vi have sat en stopper for. Specielt i et land som Danmark, der profilerer sig på design af høj kvalitet, bør vi ikke acceptere en så åbenlys og systematisk kopiering,” siger Peter Vedel, direktør i Ferm Living.

‘Grundlæggende skal forbrugeren tage stilling’

En af de organisationer, som har været politisk aktive i forhold til at få forbedret designernes vilkår, er Forbundet for Arkitekter og Designere. BO BEDRE har stillet formand for forbundets designudvalg, Hans Christian Asmussen, en række spørgsmål for at afklare, hvad konsekvensen af den massive kopiering er, og hvordan den eventuelt kan stoppes – og hvad vi som forbrugere kan gøre:

Oplever I et øget antal kopiering af dansk design?
Vi oplever i hvert fald et stærkt forøget fokus på kopiering. Der har alle dage været sager, hvor ’inspirationsindsamlingen’ har taget overhånd og er endt i en kopiering. Kig blot på antallet af ’næsten PH’-lamper. Vi ved også – anekdotisk – at mange har oplevet at blive kopieret, men ikke har kunnet overskue at gå i retten.

Hvilken konsekvens har det for den enkelte designer?
Det er for dyrt at lægge sag an, og det tager energien væk fra kernevirksomheden og endelig, hvis en eventuel sag vindes, er erstatningerne oftest absurd lave. I sagen med Ferm Living fik firmaet godt nok tilkendt en erstatning på 2,8 mio. kroner, men de havde på det tidspunkt også brugt utrolig mange interne ressourcer plus 1 mio. i advokathonorarer på sagen – og det er naturligvis ikke mange mindre virksomheder, der har de muskler. På den måde kan man sige, at Ferm Living ’har taget en for holdet’, fordi de kæmper på hele branchens vegne. Det gælder i øvrigt også for Anne Black, som i den grad har kæmpet på vegne af os alle i designbranchen.

Hvilken konsekvens har det for hele designbranchen?
Den branding og de produkter, som bliver kopieret, repræsenterer ofte års arbejde for designeren – mens det for kopisten bare er en ’shop filler’ eller et billede i tilbudsavisen. Den ene får ugens tilbud, den anden mister sit livsværk. Det er groft og uanstændigt. Resultatet kan blive, at unge designere ikke magter at etablere en virksomhed i vækstlaget, og at de større designvirksomheder dermed mister rekrutteringsgrundlaget.

Hvad kan man gøre for at stoppe kopieringen?
Der er i år blevet lanceret et dansk designnævn, som kan afgøre tvister om plagiering for et mindre beløb. Men det er ikke en juridisk instans, og vi kan ikke gøre det alene. Vi SKAL have opbakning fra industri, erhverv og politikere. Hos Forbundet for Arkitekter og Designere har vi løbende møder med politikere og embedsmænd for at få en indført en dansk designpolitik, der kan beskytte Danmarks position som designnation og -destination. Den skal bl.a. sikre en bedre beskyttelse af ophavsret og gøre erstatningerne langt større, så det ikke betaler sig at kopiere andres ideer.

Men vi har vel også et ansvar som forbrugere – nogen køber de her kopivarer?
Vi kan ikke forvente, at alle danskere kender det oprindelige design og ved, der er tale om en kopi. Grundlæggende skal man som forbruger tage stilling til det, du køber til dit hjem. Undersøgelser fra SMVdanmark viser, at hver femte dansker forventer at købe et plagieret design inden for de næste fem år. Hvis det fortsætter, så bremser vi ganske enkelt udviklingen af originalt, dansk design, når de store discountkæder springer dyre led som udvikling og markedsføring for at gøre et design kendt over. Som forbruger kan du tage stilling til kvaliteten af det, du køber; mærk på det, kig på samlinger og overgange mellem materialetyper. Og køb mindre, men bedre.

Coop har efter nederlaget i sagen om kopieringen af Plant Box fra Ferm Living udtalt, at ’dommen ikke kommer til at ændre noget som helst i den måde, vi arbejder og køber ind på.’