Peep – et møde mellem design og kunst

Designerne bag Hal 4 sætter med udstillingen Peep fokus på forbindelsen mellem ide, produktion og præsentation af design.

Betyder det noget for vores opfattelse af design, om det bliver fremvist på den ene eller den anden måde? Er der sammenhæng mellem idéfase og produktion? Det er nogle af de spørgsmål designerne bad Hal 4 stillede sig selv om deres publikum i forbindelse med udstillingen Peep, der blev vist under 3 Days of Design.

Hal 4 består af designerne Anne Brandhøj, Jonas Edvard, Nikolai Kotlarczyk, Nikolaj Steenfatt og Troels Flensted. De arbejder selvstændigt, men deler et fælles ønske om at lave arbejde, der udfordrer moderne design.

© Hal 4

Udstillingen Peep sætter spørgsmålstegn ved den rolle digitale medier og vores nutidige medieforbrug har på vores opfattelse af design. Det sker blandt andet ved at bruge overraskelsesmomentet og bevægelse til at få publikum til at interagere med designobjekterne. Målet er, at den besøgende ikke blot betragter det enkelte design som en form eller en funktion, men bliver tvunget til at tænke designet ind i nye sammenhænge.

© Hal 4
© Hal 4