En designer fortæller: Elkeland

Elkeland er fortællingen om ro, fordybelse og langsommelighed. Mød Ida, skaberen bag og hør hende fortælle om processen at skabe et brand helt fra bunden.

HVAD VAR VISIONEN BAG ELKELAND?

Jeg havde den her fornemmelse af et stort uberørt terræn, som endnu ikke var kortlagt. Så visionen har handlet om at træde ind på et ukendt område og være åben overfor det som sker i processen. Med andre ord kan man sige, at jeg med udgangspunkt i min hytte på landet, ønskede at have en platform for visuelt arbejde. Men eftersom jeg ikke følte mig i stand til at forudsige, hvordan det ville udvikle sig ønskede jeg et format som ikke var statisk, men som kunne strækkes og bøjes alt efter, hvad der efterhånden ville give mening.

HVOR HAR DU FUNDET INSPIRATIONEN TIL ELKELAND?

Elkeland er noget, jeg forsøger at genopfinde eller udvikle hele tiden. Det er ikke sådan, at jeg har fundet inspirationen én gang, og det var det.

Elkeland er jo netop at have et område, hvor der er plads til indskydelser og fornemmelser, og en sensibilitet som forsvinder hvis alt er udtænkt på forhånd. Den vigtigste røde tråd er forbindelsen til en tilstand som er lydhør og giver plads til noget ukendt. Derfor analogien til et land, og et ubetrådt terræn. I forhold til hele mit fokus på tilstand og proces er jeg bl.a. blevet inspireret af U- teori (som er en temmelig holistisk ledelses- og organisations-teori). Her er jeg for første gang stødt på en beskrivelse af de processer, som jeg kender så godt indefra.

HVAD TILFØRER ELKELAND TIL DESIGNVERDENEN?

Elkeland sætter fokus på produkter, som er mere poetiske end de er funktionelle, håndlavede taktile objekter som er udviklet under åbne processer. I det hele taget en fortælling om ro, fordybelse og langsommelighed - en fortælling der typisk ikke får så meget plads i vores samfund, som det er indrettet i dag.

HVORDAN HAR PROCESSEN VÆRET I FORHOLD TIL AT STARTE ET NYT BRAND OP?

Det har været utrolig spændende. Eftersom der kun er mig til at tage sig af det meste, er der mange forskellige funktioner, som jeg skal navigere imellem. Lige fra udvikling, produktion og pr, til regnskab og administration. Jeg kunne sagtens ønske mig nogle flere timer i døgnet til det hele. Min vision har ikke så stor kommerciel bredde, samtidig skal Elkeland selvfølgelig kunne løbe rundt for at bestå, så det kan være en balancegang mellem forskellige hensyn.

HVORDAN ADSKILLER DET ENDELIGE BRAND SIG FRA DINE FØRSTE IDEER?

Mine allerførste idéer omkring Elkeland, var egentlig at have en mere kommerciel yderside, der med salg af prints og plakater kunne finansiere et andet næsten skjult arbejde med åbne kunstneriske processer og håndlavede objekter. Heldigvis har tingene fået lov at flyde mere sammen, nok især fordi interesssen og opmærksomheden også på det håndlavede, har været langt større end jeg nogensinde havde turde håbe på.