Andelslejlighed i skyggen

Masser af dagslys er noget af det vigtigste, for at et rum føles rart at være i. Arkitekten hjælper med en optimal omrokering af værelserne.

© Lone Barslund – FØR
© Lone Barslund – EFTER