© Lendager Arkitekter

”Vi har det beton, vi skal bruge …”

... udnyt det beton, vi har! Sådan lyder Anders Lendagers opråb. Her er arkitektens første blogindlæg om bæredygtig arkitektur. Han undrer sig over, hvorfor nutidens betonbygninger ikke kan skilles ad og genbruges ligesom LEGO.

"Det er tydeligt, at beton er et stort klimaproblem"

Som det ser ud i dag, står byer og bygninger for 40% af den totale CO2-udledning, hvoraf 6% udgøres af materialet beton.
Verden over bruges beton i et uhyggeligt stort omfang, og der er ikke nogle tegn på, at det ændrer sig i den nærmeste fremtid.
Kina alene har igennem de seneste 10-12 år brugt lige så meget beton, som USA har brugt siden industrialiseringen - dvs. igennem en periode på omkring 150 år.

Men hvorfor kan beton i dag ikke genbruges og upcycles til nye betonprodukter? Klimaforandringerne skal stoppes, og det er tydeligt, at beton er et af de store problemer - eller er det et af de allerstørste potentialer?

Betonbranchen er af den opfattelse, at en bæredygtig genbrug af beton allerede er en realitet, fordi 96% af al beton genanvendes.
Men er det at knuse beton og smide materialet i jorden som vejfyld en bæredygtig løsning?

Læs også: Lendagers strandpavillon på Fanø

Nyproduktionen af beton er ansvarlig for en utroligt stor mængde udledt CO2, og dermed er det et ekstremt værdifuldt materiale. Til sammenligning er fremskaffelse af grus og lignende materialer, der alternativt anvendes i vejfyld, meget lidt miljøbelastende.

Så hvad ville der ske, hvis vi forestiller os, at beton kunne genbruges i ny beton eller i nye produkter, og dermed blive en del af et vedvarende kredsløb, som det er tilfældet med så mange andre produkter i dag? For det første kunne man reducerer den globale CO2-udledning - og de klimaforandringer det skaber - markant! Ydermere ville man kunne skabe danske arbejdspladser og en innovativ udvikling, som ikke kun i Danmark, men også globalt set, vil kunne skabe bæredygtig vækst.

Derfor dette opråb: Vi har det beton vi skal bruge! Udnyt det beton vi har!

Genbruger mere end 60 procent af byggeaffaldet

På nuværende tidspunkt arbejder vi hos Lendager Arkitekter med at skabe fremtidens bæredygtige beton. Det gør vi ved at skabe projekter, hvor byggeaffaldet fra nedrevne bygninger bruges til at støbe de nye bygninger.
Vi gør det, fordi vi igennem denne proces kan genbruge 62,5 % af byggeaffaldet, spare transport af materialer og samtidig spare cement - uden at gå på kompromis hverken med betonens kvalitet og styrke, eller arkitekturen og æstetikken. Vi gør det, fordi CO2 reduktionen for en sådan kredsløbsorienteret byggeplads vil være på mellem 10% og 20% - og der således på globalt plan kan spares op mod 2,9 milliarder tons CO2.

Med ideen om yderligere at kunne skille beton ad og samle det påny kunne man kalde fremtidens bæredygtige beton for "LEGO-beton".

Hvorfor er det, at bygninger i dag ikke kan skilles ad? Hvorfor samles bygninger stadig ud fra den naive forudsætning, at de ikke skal rives ned igen? På trods af, at vi ved, at gennemsnitslevetiden for en bygning i dag kun er 50 år! Det betyder nemlig, at nedrivning og ressourceudnyttelse af byggeaffald vanskeliggøres, og at det i mange tilfælde er umuligt at udnytte byggeaffaldet. For beton gælder det, at nedknusning i dag er den eneste måde at håndtere det på, og at værdien af et betonelement, -søjle eller -bjælke dermed er reduceret til den laveste fællesnævner, i form af småsten eller grus.

Den enorme værdi, beton som byggemateriale repræsenterer, bør fastholdes og oparbejdes til fremtidens betonelementer. Betonelementer, der populært set kan refereres til som LEGO-beton, og som kan genbruges som hele værdifulde elementer, der indgår i nye byggerier.

Vi skal skabe bæredygtige langtidsholdbare løsninger med cirkulære systemer, som ikke begrænser vækst, og som skaber bæredygtige byer og bygninger til de næste generationer. Derfor skal vi minimere brugen af beton, lave beton af beton, og lave beton som kan skilles ad!

Herover et af Lendager Arkitekters projekter - et forslag til et et hundrede procent bæredygtigt vindkulturhus på Fanø. Alt, selv taget, kommer fra vadehavsområdet.