amager bakke københavn skibakke amager forbrænding
© SLA

Er du klar til en løbetur på Amager Bakke?

Planerne for det rekreative område på Københavns nye forbrændingsanlæg Amager Bakke er nu offentliggjort.

Amager Bakke, Københavns nye forbrændingsanlæg, skal ikke blot være et sted, hvor byens affald bliver behandlet – det skal være et rekreativt område for byens borgere. Det har stået klar lige siden arkitekterne i Bjarke Ingels Group, BIG, fremlagde planerne for det storstilede byggeprojekt. Men nu får vi endelig et indblik i, hvordan det kommer til at se ud.

Det er det danske arkitektbureau SLA, der har udfærdiget den endelige plan for Amager Bakkes rekreative aktiviteter. SLA har i en årrække specialiseret sig i udvikling af byrum og landskabsarkitektur.

Skipiste, klatrevægge og trail running

Der bliver tale om en kombineret skipiste og aktivitetspark, der vil tilbyde en række aktiviteter: Vandrestier, legepladser, street fitness, trail running, udsigtspunkter, klatrevægge og læposter - samt 500+ meter skiløjper designet af BIG.

– Arbejdet med at skabe en attraktiv og grøn aktivitetspark på toppen af Amager Bakke har været en meget udfordrende og meget inspirerende opgave. Ikke kun på grund af de ekstreme naturlige – og unaturlige – forhold på stedet, som lægger et stort pres på planter, træer og landskab. Men også fordi vi har måttet sørge for at tagparkens mange aktiviteter designes på en tilgængelig, intuitiv og indbydende måde. Målet er at Amager Bakke bliver et begivenhedsrigt, rekreativt offentligt og frodigt byrum med en stærk æstetisk og sanselig bynatur, der giver værdi for alle københavnere hele året rundt”, siger partner i SLA, Rasmus Astrup.

Amager Bakke skipiste klatrevægge København rekreativt område trailrunning
© SLA

SLA har gennem en række eksperimenter fundet frem til planter og vækster, der kan trives i det ganske krævende miljø på toppen af forbrændingsanlægget Amager Bakke. Der er desuden lagt vægt på, at beplantningen vil sprede sig til det omliggende område, så der bliver tale om en sammenhængende grøn oase.

Ny natur tiltrække bier

– Tagparkens natur er designet til at tiltrække et bredt udvalg af fugle, bier, sommerfugle og insekter, hvilket i sig selv vil give en dramatisk stigning i biodiversiteten i området. Og ved hjælp af naturlig bestøvning og frødispersion kan vi faktisk sprede tagparkens natur, så den også bliver til gavn for de omkringliggende industriområder, parkeringspladser og boliger. På denne måde vil Amager Bakke fungere som en generøs 'grøn bombe', der radikalt vil øge hele områdets biodiversitet og grønne profil”, siger Rasmus Astrup.

Det forventes at skipisten og de øvrige rekreative aktiviteter vil være klar til at københavnerne og andre besøgende kan indtage dem i september 2018.

Amager bakke biodiversitet bier skipiste københavn
© SLA