Er det nye Amager Fælled Kvarter - amager halshug?

Snart udvider Ørestaden med en stor bid af Amager Fælled. Se billeder fra naturen, der forsvinder, og hør de bedste argumenter for og imod.

Kampen om Fælleden

Der er oprør på Amager.

Søndag d. 18 september var der menneskering omkring en stor naturskøn bid af Amager Fælled. De folkelige protester skyldtes, at den sidste udvidelse af Ørestaden ind over Amager Fælled snart vil være realitet.

Det område, der står for tur, er markeret med hvidt på billedet. I fugleperspektiv ser det ikke ud af meget, men det er faktisk 18 hektar eller helt præcist 187.000 kvadratmeter. Det svarer til ca. 25 fodboldbaner. Området er beliggende omtrent 5 kilometer fra Rådhuspladsen i København.

Byzone i 25 år

Udvidelsen blev allerede besluttet af Folketinget tilbage i 1992, så der er i princippet intet nyt under solen. Amager Fælled Kvarter, som vildnisset hedder i Ørestadens planer, har være øremærket til byzone i 25 år.

Alligevel er det ikke kun de sædvanlige mavesure lokale, der modsætter sig udvidelsen. Danmarks Naturfredningsforening advarer også mod planerne, ligesom planerne ligeledes møder modstand i Københavns Borgerrepræsentation.

Det ny kvarter er projekteret til at omfatte mellem 2 og 3000 boliger i op til 7 etagers højde + en campingplads.

Amager Halshug

Vil det nye kvarter være en bebyggelse, der vil hugge Amager Fælled midt over? Læs mere her - for og imod udvidelsen af Ørestaden med Amager Fælled Kvarter.

Så smuk er naturen i dag i det område, der skal blive til Amager Fælled Kvarter
© Tine Wagner

Modstanden mod udvidelsen

Danmarks Naturfredningsforening er ikke begejstret for udvidelsen af Ørestaden ind over naturarealet på Fælleden. Her er de tre af de væsentligste betænkeligheder, foreningen har.

  1. Naturlig strandeng i 7000 år. Det meste af Amager Fælled er inddæmmet havbund og fyldjord uden stor naturværdi. Et enkelt område er dog en undtagelse for reglen, og det er netop Amager Fælled Kvarter. Dette stykke natur har ifølge naturfredningsforeningen været en naturlig strandeng de sidste 7000 år - og det skulle den gerne blive ved med at være.
  2. Der gror mange sjældne planter og blomster i denne afkrog af Amager Fælled mellem Vejlands Allé og Ørestads Boulevard. Det drejer sig blandt andet om en sjælden orkidé-art (Sump-hullæbe). Der lever også flere insekter i symbiose med de sjældne planter. Danmarks Naturfredningsforening frygter, at mange af disse planter og dyr vil forsvinde helt fra Fælleden og kommunen, hvis området bebygges.
  3. Alternative byggegrunde kan findes. Naturfredningsforeningen foreslår, at By & Havn, som kommunens ansvarlige myndighed hedder, kan finde alternative byggegrunde ved at bygge oven på jernbanen og motorvejen, der passerer igennem Ørestaden. Både motorvejen og jernbanesporene er nemlig anlagt under niveau. Den fortætning af bylivet, som dette vil medføre, vil blot skabe mere liv i området, hævder Naturfredningsforeningen med henvisning til den nyeste forskning inden for byplanlægning.

Kilde: Danmarks Naturfredningsforening

Politisk modstand mod udvidelsen

I borgerepræsentationen er Det Radikale Venstre bannerførere i modstanden mod udvidelsen af Ørestaden. Partiets gruppeformand i Borgerrepræsentationen Tommy Petersen mener, at tiden er løbet fra den politiske aftale, der blev truffet i 1992

- "København har været i en rivende udvikling, siden man besluttede at etablere det daværende Ørestadsselskab til at udvikle nye, attraktive byområder i Hovedstaden. Dengang ville folk ikke bo her. I dag er situationen en helt anden" udtaler Tommy Petersen til Politiken.

BIG's "8-tallet" - så smukt kan byggeri på Fælleden være.
© BIG

Politisk forsvar for udvidelsen

I København er Socialdemokratiet det toneangivende parti. Det socialdemokratiske medlem af kommunens økonomiudvalg Lars Weiss er en af de røster, der afviser Det Radikale Venstres opfordring til at lede efter alternative løsninger.

Lars Weiss pointerer, at pengene, som udvidelsen skal indbringe, allerede er brugt, og de penge har Det radikale Venstre ifølge ham selv været med til at bruge.

- Nu har de radikale jo sammen med alle andre partier, på nær Enhedslisten, allerede været med til at bruge pengene fra grundsalget af området til at bygge metro for. Det er et beløb på mellem 1,5 og 2 mia. kroner, så før de har peget på, hvor de penge i stedet skal komme fra, har jeg svært ved at tage kritikken seriøst, udtaler Lars Weiss til Politiken.

By & Havns forsvar for udvidelsen

På By & Havns hjemmeside kan man finde en lang Q&A, hvor foreningen skitserer, hvordan den vil undgå de skadevirkninger ved udvidelsen, som blandt andet Danmarks Naturfredningsforening frygter,

  1. Nye vandhuller og spredningskorridor. By og Havn vil iværksætte forskellige tiltag for at bevare bestanden af særligtnsjældne padder I området. Det er blandt andet planen at grave nye vandhuller uden for byggezonen og sikre en såkaldt "spredningskorridor”, der skal forbinde vandhullerne i og uden for Amager Fælled Kvarter.
  2. Strandenge vil stadig kunne findes på Fælleden. By & Havn fremhæver, at der på Amager Fælled stadig vil være store arealer med strandenge, som ikke vil blive bebygget. Derudover findes der store arealer med strandeng på Kalvebod Fælled, som Ørestaden ikke vil gøre indgreb i.
  3. Overdækning er en meget dyr løsning. By & Havn anerkender, at der findes en lokalplan, hvor en overdækning af Øresundsforbindelsen indgår. By og Havn anser dog denne løsning for “en meget dyr løsning, som ikke vil være aktuel I det nuværende marked."

Kilde: By & Havn