Der kan være vanskeligheder ved at lægge to lejligheder sammen

"Vi er så heldige at vi har fået lov at købe og lægge nabolejligheden sammen med vores. Hvordan udnytter vi bedst pladsen?"

© Lone Barslund – FØR
© Lone Barslund – EFTER