Pragthave med stauder og græsser

Tag med til en have i Østsjælland, og oplev Marianne Follings udsøgte fornemmelse for at sætte planter sammen.

© bobedre.dk

Hen ad havegangen kommer andemor med ællinger promenerende, og i staudehaven går en flok høns og kratter og pikker lidt i et nyanlagt rosafarvet bed med nogle af Marianne Follings over 1200 forskellige stauder og græsser. Det må de gerne, for der er plads til det hele, også bistader og får, på gården hos agronom og ph.d. Marianne Folling og dyrlæge Jesper Valentin Petersen, som i 1999 flyttede fra byliv i en villa på Amager til landliv på en trelænget gård i Rønnede på Østsjælland.

På cirka 6000 m² jord har Marianne Folling anlagt først en have og nogle år senere åbnet en planteskole, Tidens Stauder, som nu er lukket, fordi arbejdsindsatsen og indkøbet af de mange forskellige sorter slet ikke stod mål med indtjeningen. Det har givet mere tid til at passe og videreudvikle den store have, som Marianne anlagde på bar mark for 11 år siden.

© bobedre.dk

Fårene følger nysgerrigt de besøgende på gårdens omliggende marker.

© bobedre.dk

I haven kan man opleve en lang række eksempler på purpursolhat. Her den smukke White Swan.

© bobedre.dk

Indgangspartiet til den trelængede gård har formklippede træer og buske.

© bobedre.dk

Her i højsommeren stråler bedene af farver og former. Marianne Folling går på en gangsti mellem staudebedene. I forgrunden indianermynte, bagved hvid floks og hvide stokroser, storkenæb og bagest en rosa palette af kvæsurt, hjortetrøst, floks, kattehale, alunrod, pileurt og høstanemone. For at minimere arbejdet har Marianne Folling lagt fiberdug under et tyndt lag flis for at holde ukrudtet nede.

© bobedre.dk

Alrunerod hører til en af yndlingsplanterne og her ses en meget flot farvesammensætning af Lime Ricky, Plum Royale, Obsidian, Caramel og bagerst Citronelle.

© bobedre.dk

For enden af alléen med guldregn står en vejrbidt bænk. Foran dagliljen Summer Wine og buksbom. Bagved ses rød havemælde og hvid pileurt.

© bobedre.dk

Purpursolhatten Green Envy er en af havens allerflotteste blomster.

© bobedre.dk

Græsser i forskellige arter her lampepudsergræs og havesandrør, giver smukke bevægelser i et bed sammen med rød pileurt.

© bobedre.dk

Havens utrolig flotte vekselvirkning mellem hvidt, rosa og blåt imponerer den besøgende. Marianne Folling tager gerne designopgaver til anlæggelse af lignende bede, se adresselisten bagest i bladet. På tidensstauder.dk ligger Marianne Follings database med navne på 1500 stauder og græsser til fri afbenyttelse.

© bobedre.dk

Farverne bevæger sig fra haven ind på gårdens terrasse: Bordet er fra Ilva, og stolene fra Fermob. I potterne står koreakornel, purpursolhat, alunrod, kæmpeverbena, græsser og hvide sommerblomster.

© bobedre.dk

Ænderne har fri adgang til haven.

© bobedre.dk

Røde floks og pileurt i et bed holdt overvejende i røde og blålige nuancer. I en blanding af stauder og græsser, som slører indtrykket lidt. I midten purpursolhat og skabiose. Ved kanten Sankt Hans-urt, Purple Emperor. Sankt Hans-urt er en robust og hårdfør staude, som blomstrer fra august til oktober. Findes i flere sorter blandt andet en med sortrøde blade og stængler. Den er let at tage stiklinger af.