© Flickr m.fl.

Magnoliatræet - klodens mest uforlignelige skønhed

Vidste du, at magnoliatræets historie er ældre end biernes? Der findes intet så smukt og bevægende som en blomstrende magnolia i april og maj.

Magnolia-plantens oprindelse ligger 20 millioner år tilbage

Magnolia-træet kom før bierne. Det er ikke en joke. Man har fundet forstenede magnolia-planter, som er mere end 20 millioner år gamle, og dengang kunne forstøvningen kun ske via biller.
En teori er, at magnoliablomsterne derfor udviklede sig til at være hårdføre – for at kunne modstå angreb af de forkerte biller.

De helt vidunderlige blomster glæder os i ganske få forårsmåneder, men måske er det netop en del af magien – en sådan skønhed kommer kun, når den er klar, og forsvinder igen, når den selv ønsker det. Vi er ikke herrer over den del af naturen, og det minder de pragtfulde, blomstrende kroner os om.

"Selv forholdsvist unge træer kan give smukke blomstringer."

Magnoliatræer hører primært hjemme i Asien, Nordamerika, De vestindiske øer og Sydamerika, men vi har også glæde af den såkaldte 'almindelige magnolia', Magnolia 'Satisfaction', i danske haver.
Især gamle haver lyses op af de tulipanlignende blomster i april og maj.
"Selv forholdsvis unge træer kan give smukke blomstringer, og træet vil med tiden blot blive smukkere og smukkere," skriver havefolket.com om 'almindelig magnolia'.

Og fortsætter:
"Hvis man ønsker magnoliaen skal have udpræget form som et træ, kan man med fordel, efter træet har etableret sig i haven, beskære den buskede form.
Man udvælger sig ganske enkelt en af hovedgrenene, med udspring fra basis, som den fremtidige stamme. De øvrige grene ved basis fjernes herefter helt nede ved jorden (eller endnu bedre - under jorden), og de nederste sidegrene kan ligeledes fjernes. Træet vil herefter fokusere på at skyde fra de resterende grene."