Kære læser,

Vores hjemmeside understøtter desværre ikke Internet Explorer 11. For at få den bedste oplevelse på hjemmesiden og af vores indhold, vil vi bede dig om at anvende Edge, Chrome, Safari eller andre, nyere browsere.

Med venlig hilsen,
May Kjærsgaard,
Digital redaktør

Vågn op! Dit indeklima påvirker din livskvalitet

Vi ved ikke nok om den luft, vi indånder i vores bolig og hvilke byggematerialer, der er gode for os, lyder det fra Anders Lendager. Ser her, hvordan du prioriterer dit indeklima og din sundhed i lige så høj grad, som når du motionerer og spiser.

© Lendager Arkitekter

Vi cykler, vi dyrker yoga, vi løber maraton og vi spiser grøntsager og økologi som aldrig før – alt sammen tegn på, at vi prioriterer vores sundhed højt, og investerer tid på at forbedre vores livsstil. Vi ved, hvordan og hvor længe vi skal få pulsen op, hvilke kostvaner, der er sundest, og hvordan man skal undgå kemi i alt fra legetøj til kosmetik. Men vi ved oftest væsentlig mindre om betydningen af den luft, vi indånder i vores bolig og hvilke byggematerialer, der er gode for os – og ikke mindst hvilke, der er det modsatte.

Det er et problem for i gennemsnit bruger vi danskere 80-90 % af vores tid inden døre og indeklimaet her spiller en væsentlig rolle for vores søvnvaner, humør, vores indlæringsevne, produktivitet, helbred, og i det hele taget; vores generelle livskvalitet.

Undersøgelser viser, at der i rigtig mange danske boliger er for mange usunde partikler og stoffer i luften. Det betyder desværre, at indeklimaet i de fleste danske hjem er rigtig dårligt.

De partikler, der forringer luftkvaliteten findes overalt i boligen. De opstår primært, hvor vi laver mad, eller kommer ind med udeluften. Andre store syndere er tændte stearinlys og de materialer og produkter, vi køber og indretter boligen med. Afgasningerne stammer ofte fra byggematerialerne – fuger, lim og andet.

Men vi kan faktisk bygge boliger og indrette os på en måde, så vi prioriterer vores indeklima og sundhed i lige så høj grad, som når vi motionerer og spiser.

Planter, der forbedrer

NASA har lavet en kortlægning af luftrensende planter og her vist, at man ved hjælp af planter kan rense luften og forbedre indeklimaet markant. Vil du gerne forbedre dit indeklima, er et enkelt og nemt sted at starte derfor med planter. Du kan etablere en plantevæg eller et indendørs, selvvandende plantebed i de rum, hvor luftkvaliteten er dårligst. Planterne og de mikroorganismer som er ved plantens rødder, er med til at give et højt luftskifte, som fjerner partikler og holde luften i boligen sund og frisk, samtidig med at energiforbruget holdes lavt. Det betyder, at man oplever en forbedring af indeklimaet.

Skal du til at bygge et nyt hus, er det vigtigt, at du stiller krav til din entreprenørs materialevalg og spørger ind til, om de er bæredygtige eller indeholder potentielt sundhedsskadelig stoffer.

Samtidig kan rigtig meget gøres arkitektonisk, hvis man ønsker at bygge sunde og bæredygtige boliger. Det gode indeklima handler om at skabe en god bolig i forhold til dagslys, akustik, fugt, luftkvalitet, lugtgener og temperaturproblematikker. Den sunde bolig sætter rammerne for et sundt og aktivt liv. Der er en god visuel kontakt til udearealer og det naturlige dagslys prioriteres. Derover kan den sunde bolig gøre det nemt at dyrke økologisk mad, at genbruge vand og at sortere affald. Planterne er en del af det, men der er mange flere nye arkitektoniske muligheder for at forbedre indeklimaet fx kan man ligeledes se på boligens planløsninger og etablere udekøkkener, øget rumhøjde i badeværelset for blot at nævne et par eksempler.

Det handler ikke udelukkende om, at reducere den negative påvirkning indeklimaet kan have, men også om at bruge boligen proaktivt; at sætte os selv og vores sundhed i fokus. Så vi skaber boliger der aktivt hjælper til en forbedret sundhed, bedre indlæring, forebygger stress og øger vores livskvalitet. Vi opholder os en meget stor del af tiden indendørs, og vi bør derfor skabe de sundeste vilkår for livet i boligerne og netop bruge det oplevede og det sundhedsmæssige indeklima i fremtidens boliger til at skabe grundlaget for en forbedret folkesundhed

Vi i Lendager Group har i samarbejde med Realdania By & Byg, Pluskontoret Arkitekter, Moe Rådgivende Ingeniører og læge, ph.d. Torben Sigsgaard Pudviklet projektet Sunde Boliger, der sætter fokus på netop indeklimaet, og hvordan man kan forbedre indeklimaet uden at gå på kompromis med hverken energiforbrug, økonomi eller miljø. Hvis du ønsker at komme med bag om projektet, holder Realdania By & Byg sammen med mig foredrag om Sunde Boliger d. 7. juli i Realdanias hovedsæde på Jarmers Plads i København.

Tips: Du kan se mere her, om hvilke planter der er særligt gode. Blandt andet Drageblodstræ (Dracena marginata) er gode for indeklimaet, og dem kan du få for ca. 15 kroner i diverse butikker landet over.

Tips: Du kan læse mere om arrangementet d. 7/7 hos Realdania her– det starter kl. 16 og varer til kl. 17:30.

Relaterede Artikler