Kære læser,

Vores hjemmeside understøtter desværre ikke Internet Explorer 11. For at få den bedste oplevelse på hjemmesiden og af vores indhold, vil vi bede dig om at anvende Edge, Chrome, Safari eller andre, nyere browsere.

Med venlig hilsen,
May Kjærsgaard,
Digital redaktør

Split View Mountain Lodge

Det fineste feriehus af Reiulf Ramstad Arkitekter

Inden foråret kommer, vil jeg lige nå at vise jer dette fine feriehus ved det populære skisted Hallingdal i Norge. Huset er tegnet af Reiulf Ramstad Arkitekter og er karakteriseret ved et meget klart og skarpt udtryk - og en hovedfløj, der deler sig i to ud mod udsigten.

Bjerghytten ligger sig tæt op af den norske byggetradition i form og materiale, og indgår smukt i landskabet. Og med samme træbeklædning på alle ydervægge og tag, er bygningen forenet i en sammenhængende struktur. Beklædningen vil med tiden få en grå patina og udtrykket vil indordne sig bjergenes nuancer.

Bygningen ligger naturligt i terrænet og deler sig i to grene der rummer opholdszoner.Ved skift i funktion og brug af forskellige niveauer, tilpasser huset sig grundens hældning - mens fløjene løfter sig fri af grunden og orienterer sig direkte mod udsigten, som er indrammet af store glaspartier. Forhøjningen af spisestuen og stuen giver en høj grad af privathed i det populære skiområde

Tæt ved hytten ligger en gæstehytte, som i udtryk og placering næsten fremstår som en del af hovedhuset.

Håndplukket til dig